Banner top Banner top
Danh mục sản phẩm

Hè Rực Cháy - Sale Chạm Đáy

Thái Kim Ngọc
Th 5 09/05/2024

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 3/05/2024 đến ngày 15/05/2024

Cụ thể:

- Tặng 10 gói kcn Whoo trị giá 150k với đơn hàng 1.000.000 VNĐ

- Tặng bộ dưỡng da Beyond trị giá 310k với đơn hàng 2.000.000 VNĐ

-  Tặng kcn dạng thỏi SUM trị giá 750k với đơn hàng 5.000.000 VNĐ